30.01.2019

VAAKA valittiin Korsholmanpuistikon sillan suunnittelukilpailun voittajaksi


VAAKA valittiin Korsholmanpuistikon sillan suunnittelukilpailun voittajaksi

Sweco, C&J, Lighting Design Collective ja Sipti Consulting -yhteistyöryhmä on voittanut Vaasan kaupungin järjestämän suunnittelukilpailun ehdotuksellaan VAAKA. Korsholmanpuistikon sillan suunnittelukilpailuun kutsuttiin kolme työryhmää. Voittotyön suunnitelleessa työryhmässä Sipti Oy:tä edustaa rakennusinsinööri Teemu Rahikainen.

Rakenteellisesti yli 50 metriä pitkän kaupunkialueella sijaitsevan ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun ylikulkusillan suunnittelu sähköistetyn rataväylän yli oli vaativa suunnittelutehtävä. Kilpailuehdotusten arvioinnissa tärkeimpinä ominaisuuksina tarkasteltiin sillan soveltuvuutta paikkaan ja kaupunkikuvaan, sillan teknistaloudellista toteuttamiskelpoisuutta ja rakenteiden luontevaa käyttöä osana kaupunkikuvallista ilmaisua.

”Kilpailun tavoitteisiin oli perehdytty kiitettävästi. Alueen identiteetti sekä sillan ydinajatus alueiden yhdistäjänä ja ”hyppynä yli radan” oli otettu hyvin huomioon kilpailutöissä”, teknisen toimen johtaja Markku Järvelä kertoo.

Voittajatyön korkeuksia vuolevat kaaret tekevät sillasta kaupunkikuvallisen ja mieleen jäävän maamerkin. Sillan rakenteellinen ratkaisu luo raamit eri liikkumismuotojen eriyttämiselle ja rauhoittaa siltaa ympäristönä.

”Sillan estetiikka miellyttää silmää ja tekee siitä kiinnostavan. Valaistus toimii osin integroituna rakenteisiin ja osin taiteena, mikä korostaa kauniisti valittua ratkaisua. Itse silta, taide ja valaistus sulavat yhdeksi katsojan mielenkiinnon herättäväksi kokonaisuudeksi eri suunnista katsottuna.”
 

Vaasan kaupunki lähtee työstämään voittajan kanssa sillan jatkosuunnittelua. Sillan ympäristö, Korsholmanpuistikon jatke sekä kadun viereisten kortteleiden asemakaavoitus alkaa vuonna 2019, jolloin sillan tarkempi suunnittelu voitaisiin aloittaa. Sillan toteutus on mahdollinen, kun asemakaava on saanut lainvoiman.