18.03.2022

Avesco Oy:n uusi toimipiste rakennettiin ympäristöä ajatellen


Avesco Oy:n uusi toimipiste rakennettiin ympäristöä ajatellen

Ikonista Caterpillar-konemerkkiä Suomessa edustava Avesco Oy ryhtyi keväällä 2020 valmistelemaan uuden toimipisteen rakentamista. Tätä varten tuli etsiä riittävän laaja tontti palvelemaan sekä koneiden myyntivarastona että huolto- ja korjauspisteenä. Lisäksi rakennuksessa on Suomen toimintoja palveleva varaosien keskusvarasto.

Sopiva, yli kolmen hehtaarin laajuinen tontti löytyi Keravalta. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ilmeni, että oli vielä laadittava perusteellinen ympäristöselvitys, jonka Avesco tilasi Sipti Environment Oy:ltä.

”Kun varastoitavien koneiden määrä ylittää 50 kappaletta, kyseessä on konevarikko. Tämä edellyttää ympäristöselvityksen tekemistä. Alueella on varastoituna uusia myytäviä koneita, vaihtokoneita sekä vuokrattavaa kalustoa. Lisäksi korjaamolla on 15-20 konetta huolto- ja korjaustoimenpiteissä. Vuokrakalustossamme on maanrakennuskoneiden lisäksi suuria generaattoreita esimerkiksi konsertteihin ja muihin yleisötapahtumiin – kaikkialle, missä sähkön kysyntää ei voi tyydyttää normaalilla verkkosähköllä”, kertoo Avescon hankinta- ja logistiikkapäällikkö Antti Pitkänen.

Pitkäsen mukaan laajan ympäristöselvityksen laadinta ei ollut projektin ohjelmassa alusta lähtien. Kun sitten kävi selväksi, että sellainen tarvitaan, oli oleellista saada mukaan osaava konsulttiyritys sitä laatimaan. Valinta osui Sipti Environment Oy:hyn, joka saikin ympäristöselvitksen ja sen mukaiset suunnitelmat valmiiksi nopealla aikataululla.

Ympäristöselvityksessä huomioitiin myös toiminnan aiheuttama kasvava liikenne ja melu. Suurin ympäristörasitus aiheutui kuitenkin pintavesistä, koska läheinen Nissinjoki on yhteydessä luonnonvaraiseen taimenkantaan. Tämä oli yksi tärkeä näkökohta myös suunnittelussa, jota nyt tehtiin sekä Sipti Environmentissa että Sipti Infrassa. Työnjaon mukaisesti geotekninen asiantuntemus hankittiin projektiin Sipti Infralta. Sellaista tarvittiin muun muassa siksi, että tontin maaperä on pääosin heikosti kantavaa. Tämän seurauksena noin kolme neljännestä rakennuksen pinta-alasta on vahvistettua paalulaattaa.

Kuvassa: Avescon varasto
Toimipisteessä on tarvittavassa määrin tilaa Avesco Suomen varaosien varastointitarpeisiin.

Hulevedet hallitusti

Merkittävin suunnittelun osa-alue oli tontin hulevesien hallinta. Keskeinen ratkaisu oli se, että kaikki piha-alueen vedet johdetaan hulevesiverkostoon öljynerottimien kautta.

”Tärkeää oli huolehtia myös siitä, että pohjarakenne on riittävän tiivis. Tässä kohteessa sopivin ratkaisu tähän oli tiivisasfaltin käyttö niillä alueilla, joihin oletettavasti kohdistuu suurin rasitus”, Pitkänen kertoo.

Antti Pitkänen kertoo olevansa hyvin tyytyväinen yhteistyöhön Siptin, kuten muidenkin keskeisten hankkeessa toimineiden kanssa. Hanke valmistuu ajoissa huolimatta siitä, että kysymyksessä on täysin korona- aikana toteutettu hanke.

”Koronan vaikutukset tulivat luonnollisesti kaikille yllätyksenä, muun muassa materiaalien toimitusvaikeudet, joista kuitenkin selvittiin. Pääurakoitsija luovuttaa meille päärakennuksen käyttöönottotarkastettuna 31.1.2022.”

Kuvassa Antti Pitkänen
Antti Pitkänen toteaa hankkeen valmistuneen sovitussa aikataulussa, vaikka toteutus ajoittui kokonaisuudessaan korona-aikaan. Kohde on ollut myös ympäristön kannalta haasteellinen, ja esimerkiksi polttoainetankkia perustettaessa oli huolehdittava pohjarakenteen tiiveydestä. Myös tässä asiassa Antti Pitkänen pitää Sipti Environmentin asiantuntemuksen merkitystä suurena.