03.02.2022

Finnoonpuistoon valmistui massiivinen golfhalli


Kuvassa Ossi Rintala ja Terho Kääriäinen

Sipti Oy suunnitteli ja Kiviconstruction Oy rakensi Oy Season Golf Ab:n golfin sisäharjoittelua varten rakennuttaman kuplahallin Espoon Finnooseen. Uusi halli valmistui syksyllä 2021 vanhan tilalle, ja sen seurauksena Espoon Finnoossa sijaitsee nyt Suomen parhaiten varustettuihin harjoitteluareenoihin lukeutuva golfhalli.

Urheilukuplahallien eli -ylipainehallien suunnittelu ja rakentaminen on taitolaji, jossa pärjätäkseen on hallittava niin geo- ja rakennetekniikka kuin myös erilaisten materiaalien pitkäaikaiset ominaisuudet. Parhaiten se onnistuu pitkäjänteisellä yhteistyöllä, mistä kuplahallien rakentamiseen erikoistuneen Kiviconstructionin ja Siptin välillä on hyvä esimerkki.

Kiviconstructionin toimitusjohtaja Terho Kääriäinen on kokenut urakoitsija, joka tunnetaan urheilurakennuttajien piirissä nimenomaan kuplahalliprojektien osaavana tekijänä. Tällaisia hankkeita hänellä on toteutettuna kymmenkunta. Monissa niistä suunnittelukumppaneina ovat olleet yhteisissä hankkeissa tutuiksi tulleet Siptin avainhenkilöt, joista erityisesti Ossi Rintala on keskittynyt näiden kohteiden pohjarakenne- ja rakennesuunnitteluun.

”On oleellista, että voimme puhua suunnittelijan kanssa avoimesti teknisistä ratkaisuista. Jos itsellä tulee jokin ratkaisuehdotus, se on luonnollista tarkistuttaa myös suunnittelun näkökulmasta – sama pätee myös toisin päin”, Kääriäinen kertoo.

Syksyllä valmistunut Season Golfin ylipainehalli on Espoon kaupungin rakennusvalvonnan määrityksen mukaan erittäin vaativa kohde sekä maaperäolosuhteiden että suurten mittojen takia. Hallin mahdollisen palotilanteen turvallisuudesta, poistumisreiteistä, poistumisajoista ja muista hätätilanteeseen liittyvistä seikoista on tehty matemaattinen simulointi.

Halli on perustettu osaksi louhitun kallion, osaksi perusmaan ja pääosin teräsbetonisten lyöntipaalujen varaan. Halli sijaitsee pohjaveden suojelualueella. Pohjaveden pinnan taso on noin metrin syvyydessä lattiapinnan alla, ja maaperässä on lisäksi havaittu sulfidia. Rakennusalueen huleveden hallinta, viivytys ja pysäköintialueiden hulevesien öljynerotus toi suunnitteluun omat erityispiirteensä alueen tasaisuuden, pohjaveden pinnan ja aluetta halkovan Espoon jäteveden runkoviemärin johdosta.

Kuvassa Finnoonpuiston uusi golfhalli

Poikkeuksellinen halli

Halli rakennettiin korvaamaan alueella sijainnut pienempi kuplahalli, joka purettiin ja koottiin uudelleen Lohjalla, jossa se jatkossa palvelee jalkapallohallina. Uusi Finnoon golfhalli on useimmista muista golfhalleista poiketen kaksikerroksinen ja mittasuhteiltaan muutenkin Suomen suurimpia.

Ylipainehallin rakenne toistuu kohde kohteelta pääperiaatteiltaan samankaltaisena, vaikkakin hallin kupolimaisen katon rakennetta voi muunnella. Katto koostuu kahdesta muovikalvosta, joiden välissä on paineistettu, noin 300 millimetrin korkuinen ilmatila.

Suomen olosuhteissa katto on nykyisin usein varustettu lämmöneristeellä, joka on koteloitu alumiini- ja muovikalvoon sisä- ja ulkokankaan välissä. Talviaikaan lumen kertyminen hallin kangasrakenteen päälle on estettävä, koska lumi painaa kankaan ja näin ollen koko hallin katon alas. Lumen kertyminen estyy hallitulla paineen säädöllä ja tarvittaessa puhaltamalla lämmintä ilmaa kankaiden väliin.

Normaali ylipaine on 250-300 pascalia. Sen perustuksiin aiheuttamat rasitukset ovat määräävänä mitoituskriteerinä perustusten kokoa määritettäessä.

”Esimerkiksi anturoiden koko on tässä kohteessa noin kolminkertainen verrattuna tilanteeseen, jossa perustukset mitoitettaisiin rakennuksiin normaalisti vaikuttaville kuormituksille”, Ossi Rintala kertoo.

Rungon kantavat pilarit ja seinät ovat pääosin betonielementtirakenteisia, toisen kerroksen taso on ontelolaattaa ja paikallavalettua ulokekuorilaattaa. Sen päälle on muotoiltu kivituhkan avulla poimuilevia chippi- ja puttiviheriöitä, joilla voi harjoitella lähipeliä.

”Meillä on myös mahdollisuus harjoitella pidempiä, 35- 42 metrin pituisia lyöntejä 48 lyöntipaikalta. Lyöntimatka on sisäharjoitteluhallille pitkä, mitä golfaajat arvostavat. Myös lähipelialueemme ovat suuret ja laadukkaat. Season Golf on rakennettu palvelemaan niin lajiin tutustuvia kuin kokeneempiakin golfareita”, Season Golfin markkinointi- ja myyntivastaava Lasse Kempe kertoo.

Halli on varustettu myös golfsimulaattoreilla, joiden avulla voi harjoitella erilaisia lyöntitekniikoita lyöntikulmaa, pallon vauhtia ja liikerataa simuloiden. Simulaattoreita on sisärangen yhteydessä, ja kaksi niistä on asennettu erilliseen tilaan, jossa voi harjoitella lyöntejä yksityisesti valmentajan ohjauksessa.

Hallissa on yhteensä 48 sisärangelle sijoitettua lyöntipaikkaa, ja alakerrassa sijaitsee puttialue. Chippiviheriö, puttiviheriö, SGA-golfakatemian oma harjoitusalue ja asiakkaita palveleva kuntosali ovat yläkerrassa. Yritykset puolestaan voivat pitää omia kursseja ja asiakastilaisuuksia hallissa. Kesäisin halli toimii ulkorangen lyöntialueena. Hallissa on myös generaattori varavoiman tuottamiseen mahdollisen sähkökatkon varalta.

”Muitakin tärkeitä näkökohtia ylläpitovaiheeseen liittyy. Urakkamme on valmis, mutta pidämme tärkeänä voida tarjota asiakkaalle apua ylläpidossa työmaan valmistumisen jälkeenkin. Hyvin ylläpidetty halli kestää käytössä vähintään 30 vuotta”, Terho Kääriäinen toteaa.