03.03.2022

Kymenlaakson keskussairaala laajenee hallitusti


Kymenlaakson keskussairaala laajenee hallitusti

Kymenlaakson keskussairaalan uusi laajennusvaihe olemassa olevan sairaalan länsipuolelle on edennyt runkovaiheeseen. Tärinärajoiltaan ja ajoitukseltaan tarkat louhinnat sujuivat YIT:n työpäällikkö Toni Heinäsen mukaan hienosti.

”Myös yhteistyö suunnittelusta ja valvonnasta vastaavan Siptin kanssa on sujunut koko ajan erittäin hyvin.”

Korkeaa ammattitaitoa ja sujuvaa yhteistyötä työmaalla on todella tarvittu, sillä urakoitsijan on tiedettävä ja otettava huomioon sairaalatoiminnan toimintaedellytykset. Noin puoli vuotta kestäneissä louhinnoissa oli vain kaksi puolen tunnin päivittäistä aikaikkunaa käytettävissä: kello 12-12.30 ja kello 17-17.30. Lupa louhinnoille oli aina haettava sairaalalta, ja jos esimerkiksi sydänleikkaus osui samalle kellonajalle, louhintaa oli luonnollisesti siirrettävä.

Louhitun kaivannon syvyydeksi tuli enimmillään kahdeksan metriä, johon edettiin kerroksittain louhien. Kallion laatu selvitettiin ensin tarkasti kairauksin ja vesimenekkikokein.

”Ruhjeisuutta oli todettavissa siinä määrin, että kalliota oli tiivistettävä injektoimalla ja lujitettava pultituksin”, kertoo Kymen Siptin toimitusjohtaja Verneri Vulkko.

Erikoissairaanhoidon sekä muun muassa lääkevalmistuksen tarpeisiin suunniteltu laajennus valmistuu syyskuussa 2023. YIT:n noin 52 miljoonan projektinjohtourakkaan sisältyvät myös sairaalatekniset työt. Ennen kuin niihin päästään, edessä on monta teknisesti vaativaa vaihetta. Ensimmäinen niistä on puoli kilometriä pitkän, paikoin jopa kahdeksan metriä korkean tukimuurin rakentaminen. Sen takana on luonnonsuojelualue, jonka arvokasta puustoa varjellaan erityisellä tavalla työmaan aikana ja sen jälkeen.