25.02.2022

Ruskeasuon bussi- ja raitiovaunuvarikko starttasi


Ruskeasuon bussi- ja raitiovaunuvarikko starttasi

Pitkään Helsingin kaupungin liikennelaitoksella valmistellun bussi- ja raitiovaunuvarikon rakentaminen käynnistyi kuluvan vuoden lokakuussa pohjarakennustöillä. KVR-urakoitsijaksi valittu Skanska tilasi vaativiksi tiedetyt pohjarakennussuunnitelmat Sipti Infralta.

Helsingin Ruskeasuolla on toiminut vuodesta 2006 lähtien HKL:n bussivarikko, kun taas raitiovaunuja on tähän asti huollettu pelkästään Koskelan varikolla. Nyt Ruskeasuolle on rakenteilla uusi yhdistelmävarikko, jossa busseja tullaan huoltamaan ja säilyttämään ratikkavarikon katolla. Kohde on vaativa sekä logistisesti että rakenne- ja geoteknisesti. Logistinen vaativuus on seurausta siitä, että nykyinen bussivarikko jatkaa toimintaansa, kunnes uusi vuonna 2023 valmistuu. Rakennetekninen vaativuus tulee muun muassa suurista kuormista, geotekninen vaativuus taas siitä, että hankkeen kaivanto rajautuu katualueisiin sekä bussivarikkoon ja kattaa näin lähes koko rakennusalueen.

”Esimerkiksi toimiva kaasutankkausasema pysyy paikallaan. Jotta se on mahdollista, suunnittelimme sitä tukemaan ankkuroidun, pysyvän porapaaluseinän”, kertoo geotekninen asiantuntija Tuomas Kärki Sipti Infra Oy:stä.

Vaihtoehtona oli aluksi mukana myös betonirakenteinen maanpaineseinä, mutta se olisi vaatinut liikaa tilaa, eikä olisi mahdollistanut kaasutankkausaseman käyttöä rakennustöiden aikana.

Kaivanto ja johtosiirtoja ensi vaiheessa

Työmaan ensimmäisenä vaiheena oli syvyydeltään maksimissaan kymmenmetrisen kaivannon teko. Samassa yhteydessä on poistettava pilaantunutta maata ja tehtävä massanvaihtoja myös kantavuussyistä.

”Pohjamaa vaihtelee louheesta pehmeikköön, ja seassa on myös kivirakennusjätettä, joka on peräisin ennen nykyisen varikon rakentamista samalta tontilta puretuista rakennuksista. Myös johtosiirtoja on tehtävä heti hankkeen alussa”, Tuomas Kärki toteaa.

Leveyttä ja pituutta kaivannolla on noin 200 metriä, ja syvyys sekä pohjamaan laatu vaihtelevat. Eteläpäädyssä kaivannon syvyydeksi riittää 2-3 metriä, kun tulevan rakennuksen kellari sijoittuu rakennusalueen pohjoisosaan.

Kaivannon tukiseinä asennetaan lähes koko matkalle, pysyvä porapaaluseinä ainoastaan kaasutankkausaseman kohdalle. Yli kymmenen metrin syvyyteen kallion pintaan porattava rakenne tulee toimimaan osana ensi vuonna rakennettavan betonirungon pysyvää pohjarakennetta.

Yhdistetty bussi- ja raitiovaunuvarikko valmistuu vuonna 2023. Ajoitus on seurausta Helsingin kaupungin suunnitelmista laajentaa raitioliikennettään. Samalla hanke mahdollistaa Helsingin tulevien, esimerkiksi Länsi-Helsinkiin suunniteltujen pikaraitioteiden kaluston säilyttämisen ja kunnossapidon.

”Työmaa on geoteknisesti ja myös logistisesti vaativa alusta lähtien. Nykyinen varikko on käytössä keskeytyksettä ja koska ensimmäisiä työvaiheita on jätemaan poiskuljetus tontilta”, kertoo rakennuspäällikkö Petri Mälkiä Skanskalta.