26.10.2022

Tervetuloa harjoittelemaan Season Golf Areenalle


Tervetuloa harjoittelemaan Season Golf Areenalle

Espoon Suomenojalla toimivalle Season Golfille on lokakuussa 2021 valmistunut uusi, huippumoderni harjoittelukeskus, Season Golf Areena, joka tarjoaa laadultaan ja laajuudeltaan kilpapelaajien vaatimusten mukaiset harjoitteluolosuhteet. Season Golf Areenalta löytyy saman katon alta kaikki, mitä golfari talviharjoitteluunsa tarvitsee.

Season Golf Areenalla on kahdessa kerroksessa 48 sisälyöntipaikkaa, joista 24 on ilmaisia walk-in paikkoja. Palvelutarjontaan kuuluu lisäksi kolme suurta, korkeatasoista lähipelialuetta, TrackMan- ja SAM PuttLab-analytiikkalaitteet, kaksi simulaattori-loungea, erityisesti golfarin tarpeisiin suunniteltu kuntosali sekä suihku- ja pukuhuonetilat. Viihtyisät oleskelutilat kahvilapalveluilla ja anniskeluoikeuksilla täydentävät kokonaisuuden.

kuvituskuva

Sipti Oy:n toimesta Season Golf harjoitushalliin tehtiin koko hankkeen kattava pohjatutkimus-, maa- ja pohjarakennus- sekä rakennesuunnittelu alkaen hankesuunnittelusta ja päättyen hallin käyttöönottoon.
Harjoitushalli on osaksi 2.kerroksinen rakennus, jossa 2.kerroksessa sijaitsee golfin opetus- ja harjoittelutiloja sekä lyöntiharjoituksiin tarkoitettu parveketaso.

Harjoitteluhalli sijaitsee Espoon Finnoon pohjavesialueella, joka tuli ottaa huomioon pohjarakennus- ja hulevesihallinnan suunnittelussa. Rakennusalueen maaperä on vaihtelevaa, osaksi kalliota, hiekka-sora-moreenimaata sekä savea.

Halli on perustettu osaksi lyöntipaalujen, massanvaihdon ja kallion päälle tehtyjen kiviainestäyttöjen varaan. Halli on kantavan seinä- ja pilarirungon osalta teräsbetonirakenteinen, 2.kerroksen palkkirakenteet ovat Delta-teräsbetoniliittorakenteita, joiden varaan on tehty betonirakenteiset ontelolaatta-, kuorilaatta- ja paikallavalulaattavälipohja. Hallin vesikatto on muovirakenteinen ylipainekalvo, joka pidetään paikallaan sisäpuolisen ylipaineen avulla.

kuvituskuva

Pohjatutkimuksiin sisältyi mm. täydentävät pohjatutkimukset, pohjaveden pinnan korkeusasemien selvitys työnaikaisten pohjavesiputkien avulla ja maaperän sulfiittipitoisuuden tutkimukset. Lisäksi hankkeeseen tehtiin hulevesimäärien laskelmat, huleveden hallinnan suunnitelmat, huleveden öljynerotuksen ja huleveden viivytyksen toteutussuunnitelmat.

Maa- ja pohjarakennussuunnitteluun sisältyi perustusten ja kuivatusrakenteiden louhintasuunnitelmat, kaivu- ja massanvaihtosuunnitelmat sekä rakennusalueella pohjaveden pinnan säilymisen suojaavat patorakennelmien suunnitelmat. Maarakennussuunnitelmiin sisältyi hallin sisääntulotien, huoltotien ja pysäköintialueen suunnittelu. Pysäköintialueen suunnitelmien ja kuivatusjärjestelmän laadintaan antoi haastetta alueen läpi kulkeva 1,4m Espoon kaupungin jäteveden runkoviemäri.

kuvituskuva

Rakennesuunnitelmiin sisältyi paalutussuunnitelmien, perustusten, kantavien ja jäykistävien rakenteiden sekä tasorakenteiden rakenne- ja elementtisuunnitelmien laadinta. Hallin lattia suunniteltiin osaksi maanvaraisena ja savialueella paalujen varaan tukeutuvana kantavana laattana. Rakennesuunnitteluun sisältyi myös ylipainekalvon kiinnitysalustan rakennustehtäväpiirustuksen laadinta.