22.09.2023

Haminan vanha saha-alue ehostui uuteen käyttöön


Haminan vanha saha-alue ehostui uuteen käyttöön

Tervasaaren vanhalle saha-alueelle on tulossa uusi asuin- ja liikerakennusten alue, jota varten kaupunki on rakennuttanut kunnallistekniikkaa ja uusia katuja. Merenrantaan sijoittuvan alueen suunnittelussa tarvittiin geoteknistä ja ympäristöteknistä asiantuntemusta, joihin rakennuttaja totesi saavansa ammattitaitoista apua Kymen Siptiltä ja Sipti Environmentilta. 

Haminan Tervasaari oli aikanaan kaupungin keskeistä satama-aluetta, jossa sittemmin harjoitettiin pitkään sahatoimintaa. Noilta ajoilta alueen maaperään oli jäänyt puunkyllästysaineita, joiden jäljiltä kaupunki on jo aiemmin puhdistuttanut maaperän. Tämä toimenpide mahdollistaa alueella kaavaillun asuin-, liike- ja palvelurakentamisen. ”Teetimme alueelle katusuunnitelmia jo vuonna 2014. Hanke on pitkäkestoinen kokonaisuus, ja oli oikea aika edetä toteutukseen Tullimakasiininrannan ja Tervasaarenkadun rakentamisessa”, kertoo Haminan kaupungininsinööri Ari Lonka. Hän korostaa suunnittelun lähtökohdista muun muassa sitä, että katuja perustettaessa tuli ottaa huomioon merivedenpinnan voimakas vaihtelu ja ennusteet ilmastonmuutoksen vaikutuksista merenpinnan korkeuteen. Tästä syystä – Haminan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti – katujen yläpinta sijaitsee yli kahden metrin korkeudella nykyisestä keskivedenpinnasta ja tulevien rakennusten lattiapinta +3,5 metrissä. Korkea perustamistaso luonnollisesti johti siihen, että maamassojen paino kasvoi. Tämän seurauksena Tullimakasiininrannan katupenkereen merenpuoleista reunaa oli vahvistettava kahdeksan metrin syvyyteen lyödyllä ponttiseinällä. Kymen Sipti Oy laati hankkeen toteutusta varten katu-, vesihuolto- ja pohjarakennesuunnitelmat.

Molemmat kadut ja niiden rakenteisiin sijoitetun kunnallistekniikan sisältäneen urakan toteutti haminalainen Sakki Oy. Keväällä käynnistettiin hankkeen toinen vaihe, jossa tehdään Tullimakasiininrannan ja Tervasaarenkadun pintarakenteet, sekä pysäköintitilaa.

Haminan vanha saha-alue ehostui uuteen käyttöön

Rakennusjätteestä hyvää pengermateriaalia

Tervasaarenkadun ja Tullimakasiininrannan geoteknisessä suunnittelussa tarvittiin myös pilaantuneen maan käsittelyyn sekä maarakennuksen uusiomateriaalien käyttöön liittyvää osaamista. Tässä vaiheessa hankkeeseen tuli mukaan myös Sipti Environment.

”Katujen kohdalta eli vanhan saha-alueen reuna-alueelta löytyi vielä pitoisuuksiltaan pilaantuneiksi katsottavia maamassoja. Teimme tätä varten suunnitelmat ja valvoimme niiden toteuttamista”, kertoo Sipti Environmentin projektipäällikkö Roni Järvensivu.

Sipti Environmentin osuus hankkeessa sisälsi maaperän haitta-ainetutkimukset, pilaantuneiden ja jätepitoisten maiden kunnostussuunnittelun sekä kunnostuksen valvonnan. Pääurakoitsija Sakki Oy hoiti tarvittavat luvitukset betoni- ja tiilipitoisen jätteen hyötykäytöstä katujen rakenteissa ja Sipti Environment valvoi työn toteutuksen. Kaikki vanha rakennusjäte saatiin näin hyötykäyttöön.