24.05.2023

Karhulan alakoulu nousee urheilukeskuksen viereen


Artikkelikuvitus

Kotkan Karhulan uusi alakoulu rakentuu geoteknisiltä olosuhteiltaan vaativalle tontille jäähallin ja Katajaisten kenttänä tunnetun yleisurheilukentän tuntumaan.

Kotkan seudulla on meneillään tiivis buumi uusien koulujen rakentamiseksi. Osa vanhoista kouluista on todettu liian kalliiksi peruskorjata, ja toisaalta koulujen tilat eivät enää vastaa uusia opetuskäytäntöjä. Karhulan uuden alakoulun mittava rakennushanke ilmentää tätä kehitystä.

”Hanke on todella tarpeellinen, sillä läheinen Rauhalan koulu on ollut käyttökiellossa vuodesta 2017”, kertoo rakennuttajainsinööri Vesa Laurikainen Kotkan kaupungilta.

Hän pitää oleellisena, että uusi koulu sijaitsee samalla alueella. Uutta rakennuspaikkaa etsittäessä oli tärkeää, että sopiva tontti löytyy läheltä ja samalla mahdollisimman lyhyen matkan päässä julkisen liikenteen reitistä. Myös liikuntapaikkojen läheisyys oli plussaa. Laurikaisen mukaan rakennuspaikan perustamisolosuhteet todettiin pohjatutkimuksilla siinä määrin haastaviksi, että oli oleellista saada hankkeeseen mukaan osaavia geosuunnittelijoita.

Anna Hellberg, Verneri Vulkko ja Mikko Karjalainen keskustelevat työmaan etenemisestä. Aikataulu on tiukka mutta realistinen.
Anna Hellberg, Verneri Vulkko ja Mikko Karjalainen keskustelevat työmaan etenemisestä. Aikataulu on tiukka mutta realistinen.

”Kohde on suunnittelun näkökulmasta siinä mielessä vaativa, että pohjasuhteet vaihtelevat kalliosta ja isoista irtokivistä savikkoon. Tämä vaikutti pohjavahvistustavan valintaan niin, että osassa rakennuspohjaa käytetään pora- ja osassa lyöntipaaluja. Teimme riittävän tarkat pohjatutkimukset, jotta pystyimme määrittämään mahdollisimman tarkasti louhintatarpeet sekä paalujen ja paalutyyppien paikat”, Kymen Siptin toimitusjohtaja Verneri Vulkko kertoo.

Myös pääurakoitsija Rakennuspartio Oy:n vastaava mestari Mikko Karjalainen pitää tonttia vaativana.

”Onneksi oli käytettävissä hyvät suunnitelmat, joista olennaiset tiedot ilmenevät selkeästi ja joissa on mietitty myös massataloutta. Jonkin verran joudumme silti tuomaan täyttömaita työmaan ulkopuolelta”, hän toteaa.

Louhinnat alkavat joulukuussa, ja niissä on otettava huomioon hyväksyttävät tärinärajat, sillä lähellä työmaata on kerrostaloasutusta. Vuoden 2023 aikana päästään etenemään talonrakennusvaiheeseen, ja valmista tulee sitä seuraavana vuonna. Rakennuspartion osuus kattaa kaiken talonrakennuksen, kun taas talotekniikka LVI-, sähkö- ja automaatiotöineen sisältyy jaetun urakan periaatteen mukaisesti nämä työt sisältävään urakkaan.

Energiatehokkuuden maksimointi näkyy ajan hengen mukaisesti tässäkin hankkeessa, sillä uusi koulurakennus tulee saamaan osan tarvitsemastaan energiasta viereisen jäähallin lauhdelämmöstä.