20.04.2023

Kaukolämmöllä on taas kysyntää


Artikkelikuva

Kymen Siptillä on riittänyt viime aikoina kiirettä myös energiahankkeissa. Kotkan Energialla on parhaillaan meneillään iso investointibuumi kaukolämpöön. Sen kysyntä on viime aikoina kasvanut, ja toisaalta merkittävä osa olemassa olevasta kaukolämpöverkosta on peruskorjausiässä.

Suomen kaukolämpöverkosto on aikanaan suunniteltu ja rakennettu mitoitusiältään keskimäärin 50-vuotiaaksi. Kotkan kaukolämpöverkkoa on alettu rakentaa 1960-1970-luvun taitteessa, minkä jälkeen verkkoa on tasaisesti kasvatettu.

”Tänä vuonna sekä rakensimme uutta että peruskorjasimme vanhaa, yhteensä yli kaksinkertaisen määrän vuoteen 2021 verrattuna. Vuonna 2023 kaukolämpötyöt painottuvat uusiin linjoihin. Vuonna 2023 kaukolämpötyöt painottuvat uusiin linjoihin”, toteaa Kotkan Energian suunnitteluinsinööri Tero Glan.

Uusia kaukolämpölinjoja rakennettaessa on Glanin mukaan oleellista selvittää tarkasti vaihtoehtoiset linjaukset ja niiden kustannukset Tässä asiantuntevan geoteknisen suunnittelijan apu on korvaamaton.

”Optimaaliset reitit tulevat valituksi siten, että selvitetään esimerkiksi louhinnan ja pohjavahvistusten tarve Siksi on oleellista, että osaavaa geoteknistä suunnittelua on meille tarjolla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa”, Glan sanoo.

Kun yhteistyö Kotkan Energian ja Kymen Siptin kanssa käynnistyi, hankkeisiin saatiin lisää näkemystä maaperäolosuhteiden vaikutuksesta suunnitteluratkaisuihin Toisaalta oli oleellista, että Siptissä perehdyttiin Kotkan Energian totuttuihin käytäntöihin kaukolämpöhankkeissa.

”Meille on ollut tärkeää tutustua asiakkaan niin sanottuihin talon tapoihin Osa huomioon otettavista asioista on toki yleisistä suunnitteluohjeista peräisin, mutta on sellaisiakin seikkoja, jotka ovat asiakaskohtaisia hyviä käytäntöjä”, kertoo suunnitteluinsinööri Anna Hellberg Kymen Siptistä.

Puolen kilometrin remppa

Kotkan Energian ja Kymen Siptin tähänastisia yhteisiä hankkeita ovat muun muassa Karhulan uuden alakoulun kaukolämpölinja sekä koulun viereisen Ratakadun kaukolämpölinjan perusparannus Kymen Sipti on suunnitellut kaukolämpölinjan myös Kotkan Hovinsaaren ja Jylpyn teollisuusalueen välille.

”Yhteistyö oli hyvää, ja sitä seurasi Laturintiellä, jossa kaivettaessa tuli vastaan haisevaa maata. Muistimme, että Sipti tekee PIMA-tutkimuksia. Saimme nopealla aikataululla palvelua, eivätkä työt kaukolämpölinjalla keskeytyneet”, Tero Glan kertoo.

Kuvituskuva
Kotkan energia investoi parhaimmillaan kaukolämpöön

Sipti Environmentin laatiman suunnitelman mukaisesti öljypitoiset maat kaivettiin pois tarvittavalta syvyydeltä, jonka jälkeen kaivutasoon asennettiin HDPE-kalvo.

”Pidämme tärkeänä, että suunnitelmamme ovat selkeitä ja yksikäsitteisiä, sanalla sanoen mahdollisimman laadukkaita. Yksi laadun mitta on se, että piirustusten avulla on vaivatonta laskea tarjouksia ja helppo lukea työmaalla. Tämä pätee luonnollisesti myös kaukolämpökohteisiin”, Kymen Siptin toimitusjohtaja Verneri Vulkko toteaa.