22.05.2024

Koskelan varikko uudistuu allianssilla


Koskelan varikko, ilmakuva.

Allianssimallilla toteutettavan Koskelan uuden raitiovaunuvarikon toteutusvaihe käynnistyy syksyllä 2024. Sipti Infra on geotekniikan asiantuntijana mukana allianssissa, jonka osapuolten välistä yhteistyötä on hiottu jo Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkohankkeen aikana.

Molempia varikoita rakennuttaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Keväällä 2024 valmistunut Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikkohanke on saanut julkista kiitosta. Hanke sai kunniamaininnan Tekla BIM Awards 2023 -kilpailussa sekä finaalipaikan Rakennuslehden Vuoden Työmaa 2023 -kisassa. Ruskeasuon varikkotyömaalla on ollut samanaikaisesti meneillään sekä infra- että talonrakennustöitä, mikä Siptin kaltaiselle monialaiselle suunnitteluyritykselle on ollut myönteinen näytön paikka. Koskelan varikkohankkeessa tarvetta on Sipti Infran geoteknisen ja pohjarakennusteknisen osaamisen lisäksi myös Sipti Environmentin tarjoamalle pilaantuneiden maiden tietotaidolle.

Kunniamaininta Teklan tietomallikisassa ei ollut sattumaa, sillä Sipti Infran yksi tärkeimmistä kehityskohteista on ollut geoteknisen suunnittelun vienti seuraavalle aikakaudelle.

Tietomallinnusta yhtiössä on omalla työpanoksellaan kehittänyt ennen kaikkea projektipäällikkö ja tietomalliasiantuntija, maanmittausalan insinööri Jimi Koivuoja.

”Kieltämättä koulutus, osaaminen ja yhtiön kehityshalukkuus ovat antaneet hyvät valmiudet lähestyä tietomallintamista kokonaisvaltaisemmin kuin mihin tällä alalla on ehkä totuttu. Olemme voineet integroida nykyisiin toimintatapoihimme uusia työkaluja, joiden avulla voimme tehdä tietomallintamista oikein ja joustavasti. Meille valmiita ja yleisesti geosuunnitteluun soveltuvia ratkaisuja on niukasti saatavilla”, Koivuoja kertoo.

Rakennusalalla tietomallinnus kehittyy jatkuvasti ja Koivuojan mukaan on tärkeää, että jokainen osallistuu sen eteenpäin viemiseen. Sipti Infra tarjoaa kattavaa ja laadukasta tietomallinnusta jokaiselle hankkeelle.

”Koskelan varikon allianssihankkeessa keskustellaan avoimesti geotietomallin vaatimuksista ja mahdollisuuksista. Ruskeasuon raitiovaunuvarikolla sovelletun tietomallin saavutukset, kuten tarkkuus ja tietosisältö, toimivat Koskelan varikolla lähtötasona”, Koivuoja toteaa.

Koskelan työmaan tavoitteena on alkaa 2024

Koskelan varikkohankkeen kehitysvaihe on ollut käynnissä elokuusta 2023 alkaen, mutta tontilla on tapahtunut jo paljon ennen sitä. 1950-luvulla valmistuneen raitiovaunuvarikon maaperästä on odotetusti todettu öljy-yhdisteitä, jotka on käsiteltävä asianmukaisesti ennen varikon rakentamista.

Sipti Environmentin toimitusjohtaja Petra Pihlainen tuntee kohteen jo yli 20 vuoden takaa, jolloin nykyisin tilaajana ja rakennuttajana toimivan Kaupunkiliikenne Oy:n edeltäjä HKL tutkitutti Koskelan varikon maaperää tulevia rakennushankkeita ajatellen.

”Vielä ei ole lyöty lukkoon menetelmää, jolla maaperä kunnostetaan. Allianssitarjouskilpailussa yhden osa-alueen muodostivat innovatiiviset ympäristöratkaisut, joita on myös pilaantuneen maan osalta hankkeessa pohdittu”, Pihlainen kertoo.

Hanke on haastava myös perinteisen geotekniikan näkökulmasta, sillä laajan tontin pohjasuhteet vaihtelevat voimakkaasti vanhoista täyttömaista pehmeään saveen, kallioon ja hiekkakerroksiin saven päällä. Hankkeen onnistunut toteutus tulee siis vaatimaan saumatonta yhteistyötä Sipti Infran ja muiden allianssin jäsenten Kaupunkiliikenne Oy:n, Skanskan, Sweco Finlandin, Rejlers Rakentaminen Oy:n ja Arkkitehtihuone APRT:n välillä, jotta varikko valmistuu tavoitteen mukaisesti vuonna 2028.

Kuva: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy