12.04.2024

Valmisruokatehdas vaati vankat perustukset


Marko Haatainen

Kuopioon valmistuu ensi kesään mennessä Juustoportti-yhtiöihin kuuluvan Kasvisgallerian valmisruokatehdas. Tontin sopivuuden yksi edellytys oli mahdollisuus laajentaa tuotantotiloja tulevaisuudessa. Kun sopiva tontti löytyi, Kuopion kaupunki huolehti esirakentamisesta, joka tässä tapauksessa käsitti tontin tasauksen ja kaivutyöt. Sipti on ollut hankkeessa pohjatutkimuksista ja geoteknisestä suunnittelusta vastaavana asiantuntijana mukana hankkeen viitesuunnitteluvaiheesta asti. Tuossa vaiheessa Siptin tehtävänä oli tehdä perustamistapaselvitys ja alustava piha-alueen pinnantasaussuunnitelma. Toimeksianto on sittemmin jatkunut toteutusvaiheen pohjarakennussuunnitelmien teolla.

Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2023 ja valmista on määrä tulla kesällä 2024. Urakkamuoto on projektinjohtourakka, jonka toteuttaa kuopiolainen Rakennustyö Salminen Oy. Työmaa on edennyt ensimmäisten kuukausiensa aikana ripeästi, sillä betonielementtirunkoista rakennusta ei tarvitse paaluttaa.

”Luonnollisesti tarvittiin tarkat pohjatutkimukset sen toteamiseksi, että maanvarainen perustaminen tässä tapauksessa toimii. Pohjamaa tontilla on pääasiassa moreenia, mikä paikalliset geologiset olot tuntien ei ollut yllätys. Moreeneja tosin on täälläkin erilaisia, ja ne käyttäytyvät eri lailla kuivana ja sateella kastuessaan”, Marko Haatainen selvittää.

Osalla tonttia kallio on hyvin lähellä maanpintaa, minkä vuoksi tontilla on tehty louhintaa. Pohjanvahvistuksia ei ole työmaalla tarvinnut tehdä, koska moreenin kantavuus on riittävä. Poikkeuksena on elementtirungon pystytystä varten hankitun nosturin perustaminen. Riittävän kantavuuden saavuttamiseksi tehtiin murskeesta nosturipeti, jonka kantavuuden riittävyys varmistettiin Siptin Mika Rantalan tekemin laskelmin.