Sweco, C&J, Lighting Design Collective ja Sipti Consulting -yhteistyöryhmä on kutsuttu jatkoon Vaasan Korsholmanpuistikon jatkeen siltakilpailuun, jonka esivalintavaiheeseen ilmoittautui kymmenen suunnitteluryhmää. Näistä kymmenestä valittiin kilpailuun kutsuttaviksi monipuolisten siltareferenssien ja siltareferensseihin osallistuneiden työryhmän jäsenten taitojen ja kokemuksen perusteella kolme suunnitteluryhmää. Valintakriteereinä oli työryhmän pätevyys ja valmius ehdotuksen mukaisen sillan jatkosuunnitteluun sekä rakennusaikaiseen asiantuntijapalveluun. Siptin Teemu Rahikainen vastaa hankkeen geoteknisestä suunnittelusta. Kilpailuaika päättyy 31.10. ja voittaja julkistetaan jouluun 2018 mennessä.