Sipti Oy

sipti consulting on ketterä rakennusalan insinööritoimisto. Se koostuu neljästä konsulttiyrityksestä, jotka ovat Sipti Oy, Sipti Infra Oy, Kymen Sipti Oy ja Sipti Environment Oy. Yrityksen päätoimipaikka on Kerava. Yhtiöissä työskentelee vakinaisissa työsuhteissa n. 28 suunnittelijaa, ja se on perustettu huhtikuussa 2011. Yrityksien omistajina ovat niissä työskentelevät kokeneet rakennusalan ammattilaiset.


sipti consulting on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun toimialoilla. Henkilökunta on erikoistunut rakenne-, geotekniikka- ja kalliosuunnitteluun sekä infrasuunnitteluun kuten tie-, katu- ja alue- ja vesirakennesuunnitteluun sekä niihin liittyviin rakennuttamistehtäviin. Lisäksi Sipti-yhtiöt toimivat rakenteiden ja pohjarakenteiden erityismenettelyyn liittyvien ulkopuolisten tarkastusten ja lausuntojen laatimistehtävissä. Tarjoamme kaikkia rakennusalan, maa- ja pohjarakennusalan suunnittelupalveluita, niihin liittyviä rakennuttamispalveluita sekä suunnittelija- ja työmaavalvontaa. Sipti-yhtiöissä on monialainen tietotaito uudis- ja korjausrakentamisen eri aloilla. Yhtiöidemme työntekijöiden kokemus ulottuu usean vuosikymmenen taakse.


Kuluvan tilikauden arvioitu liikevaihtomme on yhteensä noin 2,5 milj. €.


Laatujärjestelmämme on Rakentamisen Laatu RALA ry:n sertifioima.
 

Suunnitteluohjelmistot

Käytössämme on modernit suunnittelu- ja laskentaohjelmistot.

Rakennetekniikan suunnittelu tehdään AutoCAD-, TEKLA Structure tai Allplan-suunnitteluohjelmistolla. Rakenneteknisiin vaativien laskelmien tekemiseen käytössämme on Scia-fem-laskentaohjelma.

Geotekninen suunnittelu tehdään Microstation-, AutoDesk 3D Civil tai Vianovan Novapoint-ohjelmistoilla sovelluksineen maastomalliin laadituista 3D-suunnitelmista.

Geoteknisten suunnitelmien laskenta tehdään Roc Science Slide-, Plaxis-, Novapoint GeoCalc- tai Saarelman tukiseinäohjelmalla tapauksesta riippuen. Geoteknisten laskelmien avulla laaditaan tavallisesti geotekniset ja rakennetekniset suunnitelmat. Käytössämme ovat lisäksi tekniset valmiudet maa-, kallio- ja pohjarakennussuunnitteluun liittyvien laskelmien suorittamiseen.

Kunnallistekninen suunnittelu tehdään pääasiassa Microstation- tai Novapoint-ohjelmistoilla sovelluksineen maastomalliin laadituista 3D-suunnitelmista.

 Teemu Rahikainen
toimitusjohtaja


Ossi Rintala
hallituksen puheenjohtaja