KALLIORAKENNESUUNNITTELUN

OSA-ALUEET

Kallion louhinta-, lujitus ja tiivistyssuunnittelu

Kalliotilojen suunnittelu

Ympäristön hallinnan suunnittelu

Pohjaveden hallinnan suunnittelu

Kaivantojen ja louhintojen 3D-tietokonemallinnus

Betonirakenteiden ja lujituksien suunnittelu

Kalliomekaaninen suunnittelu

Katso kuvat

Suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella useisiin tämän suunnittelualan projekteista