RAKENTAMISPALVELUIDEN

OSA-ALUEET

Esirakentaminen

Talonrakennus

Infrarakentaminen

Tekniset verkostot

Kaivu- ja louhintatyöt

Tuenta, kallion tiivistys, paalutukset

Infran väliaikaiset siirrot

Työnaikainen asiantuntijavalvonta

Katso kuvat

Suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella useisiin tämän suunnittelualan projekteista