Hotelli- ja toimistokompleksi, Helsingin Rautatieasema

05.05.2017

Tilaaja:
VR Eläkesäätiö

Laajuus:

yli 20 000 m2

Kuvaus:

Pohjarakennus-, louhinta- ja kaivantosuunnittelu sekä pilaantuneen maan kunnostus vilkkaasti liikennöidyllä raidealueella. Pohjaveden hallinta sekä ympäristön hallinta. Työt vaativat huolellisuutta mm. Sanomatalon herkkien elektronisten laitteiden vuoksik

Toteutus:
2001-2003