Ray Casinon maanalaiset louhintatyöt, Helsingin keskustan Fennia-kortteli

04.05.2017

Tilaaja:
OP Pohjola

Laajuus:

yli 20 000 m2

Kuvaus:

Olemassa olevan rakennuksen alle rakennettiin noin 3000 kerros-m2 uusia tiloja noin 18 metrin syvyyteen. vanhat rakennukset suojeltu asemakaavassa. Rakentaminen tapahtui pohjaveden pinnan alapuolella. Patorakenteet tehtiin suihkuinjektoinnilla ja Mikonkadulla teräsponttiseinällä. Rakennesuunnittelu maanalaisilta osin sisältyi tehtäviin. Hyvin vaativat vesitiiviit rakenteet syvärakentamisen yhteydessä. Louhintatyöt rakennuksen sisällä olivat poikkeuksellisen vaativia.

Toteutus:
2001-2003