Pohjarakennesuunnittelu

Pohjarakennesuunnittelu keskittyy seuraaviin osa-alueisiin:

 

 • Pohjatutkimusohjelmien laadinta
 • Pohjatutkimukset, pohjatutkimuslausunnot ja perustamistapalausunnot
 • Esirakentamisen suunnitelmat, painopenkereet, stabiloinnit, kevennysrakenteet
 • Pohjaveden ja orsiveden hallinnan suunnittelu
 • Syvien kaivantojen tuentasuunnittelu
 • Tuulivoimaloiden perustuksien pohjarakennesuunnittelu
 • Louhintasuunnittelu
 • Perustusten vahvistamisen suunnittelu
 • Paaluperustuksien suunnittelu
 • Perustusten ja maanalaisten rakenteiden saneeraus- ja tuentasuunnittelu
 • Rakennusten ja rakennelmien nostojen ja siirtojen suunnittelu
 • Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimukset ja kunnostussuunnittelu
 • Pohjarakennussuunnitelmien erityismenettelyyn liittyvät ulkopuoliset tarkastukset ja lausunnot
 • Vaativat geotekniset laskelmat


Suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella useisiin tämän suunnittelualan projekteista: Katso referenssit.


Klikkaa kuvaa, niin näet kuvat suurina.

Click on the image to see the larger version.