Rakennesuunnittelu

Rakennetekninen suunnittelu keskittyy seuraaviin osa-alueisiin:

 

 • Talonrakennuksen, uudis-, saneerauskohteiden rakennesuunnittelu
 • Tuulivoimaloiden perustuksien rakennesuunnittelu
 • Teollisuus- ja satamarakennuskohteiden rakennesuunnittelu
 • Perustusten ja maanalaisten rakenteiden saneeraus- ja tuentasuunnittelu
 • Maanalaisten rakenteiden ja kaivantojen rakennesuunnittelu erityisesti kaupunkiympäristössä
 • Rakennusten ja rakenteiden vauriotarkastukset ja vaurioiden korjaussuunnittelu
 • Rakennetarkastukset, kuntoarviot ja selvitykset, erilaiset tutkimukset kuten puupaalututkimukset, haitta-aine- ja mikrobitutkimukset sekä niihin liittyvät lausunnot
 • Rakennusten ja rakennelmien nostojen ja siirtojen suunnittelu
 • Rakennusten ja rakennelmien purkusuunnittelu
 • Rakennesuunnitelmien erityismenettelyyn liittyvät ulkopuoliset tarkastukset ja lausunnot
 • Staattiset ja dynaamiset rakennelaskelmat


Suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella useisiin tämän suunnittelualan projekteista: Katso referenssit
 


Klikkaa kuvaa, niin näet kuvat suurina.

Click on the image to see the larger version.