Sipti Oy

Sipti Oy on huhtikuussa 2011 perutettu rakennusalan insinööritoimisto. Yritys on siinä työskentelevien asiantuntijoidensa omistama. Sipti Oy tarjoaa yhdyskuntarakentamisen suunnittelu- ja tutkimuspalveluita, sekä rakentamisen asiantuntijapalveluita.

Sipti Oy:n päätoimialat ovat rakenne-, geo- ja kalliorakenteiden suunnittelu, sekä pohjatutkimukset, infra- ja aluesuunnittelu. Sipti Oy tekee kattavasti kolmannen osapuolen tarkastuksia vaativissa kohteissa.

Sipti Oy:ssä työskentelee yli 18 suunnittelijaa rennossa mutta tehokkaassa porukassa.

RAKENNETEKNISET
SUUNNITTELU-

OHJELMAT

AUTOCAD
TEKLA
STRUCTURE
ALLPLAN

RAKENNETEKNISET
LASKENTA-
OHJELMAT

SKIA-FEM
RFEM
SCIA
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
JIGI
 

GEOTEKNISET
SUUNNITTELU-
OHJELMAT

MICROSTATION
AUTODESK 3D CIVIL
NOVAPOINT

GEOTEKNISET
LASKENTA-
OHJELMAT

ROC SCIENCE
PLAXIS
NOVAPOINT
GEOCALC
SAARELMA

Meillä on lisäksi tekniset valmiudet maa-, kallio- ja pohjarakennussuunnitteluun liittyvien laskelmien suorittamiseen.
Kunnallistekninen suunnittelu tehdään maastomalliin laadituista 3D-suunnitelmista pääasiassa
Microstation- tai Novapoint-ohjelmistoilla sovelluksineen.

Marko Haatainen

Marko Haatainen
Toimitusjohtaja

Ossi Rintala, hallituksen puheenjohtaja

Ossi Rintala
Hallituksen puheenjohtaja

Teemu Rahikainen

Teemu Rahikainen
Johtava asiantuntija, hallituksen jäsen, Sipti-yhtiöiden johtoryhmän puheenjohtaja