SIPTI OY

sipticonsulting on ketterä rakennusalan insinööritoimisto, joka koostuu neljästä konsulttiyrityksestä: Sipti Oy, Sipti Infra Oy, Kymen Sipti Oy ja Sipti Environment Oy.

Sipti Oy on perustettu huhtikuussa 2011 ja sen toimisto on Keravalla. Sipti Infra Oy on perustettu elokuussa 2012 ja sen toimisto on Helsingin Malmilla, sillä on aluetoimisto Lahdessa. Kymen Sipti Oy on perustettu 2013 ja sen toimisto on Kotkassa. Sipti Environment Oy on perustettu 2019 ja sen toimisto on Helsingin Malmilla. Yhtiöissä työskentelee vakinaisissa työsuhteissa n. 37 suunnittelijaa. Yrityksien omistajina ovat niissä työskentelevät kokeneet rakennusalan ammattilaiset.

Sipti consulting on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii rakentamisen ja yhdyskuntasuunnittelun toimialoilla. Henkilökunta on erikoistunut rakenne-, geotekniikka- ja kalliosuunnitteluun sekä infrasuunnitteluun kuten tie-, katu- ja alue- ja vesirakennesuunnitteluun sekä niihin liittyviin rakennuttamistehtäviin. Lisäksi Sipti-yhtiöt toimivat rakenteiden ja pohjarakenteiden erityismenettelyyn liittyvien ulkopuolisten tarkastusten ja lausuntojen laatimistehtävissä. Tarjoamme kaikkia rakennusalan, maa- ja pohjarakennusalan suunnittelupalveluita, niihin liittyviä rakennuttamispalveluita sekä suunnittelija- ja työmaavalvontaa. Sipti-yhtiöissä on monialainen tietotaito uudis- ja korjausrakentamisen eri aloilla.
Yhtiöidemme työntekijöiden kokemus ulottuu usean vuosikymmenen taakse.

Kuluvan tilikauden arvioitu sipti yhtiöiden liikevaihto on yhteensä noin 5 milj. €.

Laatujärjestelmämme on Rakentamisen Laatu RALA ry:n sertifioima.

RAKENNETEKNISET
SUUNNITTELU-

OHJELMAT

AUTOCAD
TEKLA
STRUCTURE
ALLPLAN

RAKENNETEKNISET
LASKENTA-
OHJELMAT

SKIA-FEM
RFEM
SCIA
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
JIGI
 

GEOTEKNISET
SUUNNITTELU-
OHJELMAT

MICROSTATION
AUTODESK 3D CIVIL
NOVAPOINT

GEOTEKNISET
LASKENTA-
OHJELMAT

ROC SCIENCE
PLAXIS
NOVAPOINT
GEOCALC
SAARELMA

Meillä on lisäksi tekniset valmiudet maa-, kallio- ja pohjarakennussuunnitteluun liittyvien laskelmien suorittamiseen.
Kunnallistekninen suunnittelu tehdään maastomalliin laadituista 3D-suunnitelmista pääasiassa
Microstation- tai Novapoint-ohjelmistoilla sovelluksineen.

Teemu Rahikainen, toimitusjohtaja

Teemu Rahikainen
toimitusjohtaja

Ossi Rintala, hallituksen puheenjohtaja

Ossi Rintala
hallituksen puheenjohtaja