21.01.2022

Perusta paremmalle!


sipti asiakaslehti 2022

Yllä mainittu slogan on selviö jokaiselle rakentajalle – tai ainakin sen pitäisi olla, silloinkin kun suunnitelmien lähtötiedot tai itse suunnitelmat ovat puutteelliset. Meille siptiläisille on kunnia- asia laatia niin hyvät suunnitelmat, ettei mikään oleellinen yksityiskohta jää arvailujen tai improvisoinnin varaan. Suunnitelmien laadusta olemme saaneet myös asiakkailtamme kiitosta, mikä sekä motivoi että velvoittaa jatkamaan samalla tarkalla tiellä. Tästä hyötyvät lopulta kaikki projekteissa mukana olevat niin aikataulullisesti ja laadullisesti kuin myös kustannusten optimoinnin kautta.

Tämä rakennusprojektien kolmijako – aikataulu, laatu ja kustannukset – on ainakin näennäisesti suhteellisen helppo määritellä ja sen toteutumista voi seurata. Silti tarvitaan muutakin: oikeaa tekemisen tapaa, sellaista, joka saa ihmiset antamaan parastaan. Suunnittelu- kuten muussakin työssä on tärkeää, että saa työssään arvostusta ja että voi tehdä vaativaakin työtä rennolla otteella. Tämä toteutuu, kun ympärillä on yhteisö, jonka parissa viihtyy ja josta saa aina tarvittaessa tukea työhönsä.

Meillä Siptissä henkilökunta koostuu sekä kokeneista että vastikään alalle ryhtyneistä nuorista ammattilaisista. Tämä yhdistelmä tuottaa oppimiskokemuksia molempiin suuntiin: nuoret saavat vastaanottaa kokeneemmille kertynyttä hiljaista tietoa ja kokeneemmat pääsevät jyvälle digitalisaation mahdollisuuksista. Yhteys koulutusmaailmaan nuorten kautta puolestaan tuo suunnitteluyhteisöön päivitettyä tietoa uusimmista tutkimustuloksista ja uusista mitoituskäytännöistä.

Tämä oppi ja tieto siirtyy parhaiten silloin, kun yhteisön jäsenet luottavat toisiinsa. Se siirtyy myös asiakkaiden parhaaksi, kun projekteissa työskennellään luottamuksen hengessä. Tällaista luottamusta pyrimme vaalimaan kaikessa toiminnassamme. Sen paras osoitus on se, että kaikki se, mikä on sovittu hoidettavan, myös hoidetaan – ajoissa ja tavoitteiden mukaisesti. 

Joskus asiat ja tilanteet muuttuvat kesken projektin. Tähän on voitava reagoida luovalla tavalla. Parhaiten se mielestäni onnistuu sellaisessa organisaatiossa, joka on riittävän suuri selvitäkseen vaihtuvien tilanteiden tuottamista haasteista, mutta samalla riittävän pieni voidakseen reagoida näihin haasteisiin nopeasti. Hieman kuluneen sanonnan mukaan isot laivat kääntyvät hitaasti, mutta se pitää kyllä paikkansa myös projektielämässäkin. Kun voi käyttää kaiken osaamisensa ja energiansa itse asiaan – tarvitsematta raportoida joka hetki ”komentosillalle” – vaikeistakin tilanteista selviää kunnialla. Luottamuksen hengen vallitessa voi ja suorastaan pitää sanoa myös se, jos jokin haaste on mahdoton ja hakea sitten yhdessä parhaita tapoja mennä eteenpäin.

Olen edellä koettanut kuvata arvojamme, jotka ovat perustana kaikessa toiminnassamme: monialaisuutta ja vahvaa osaamista, korkealaatuista tekemistä, rentoa ja innostavaa tapaa tehdä työtä sekä luottamusta. Nämä arvot voi kiteyttää mukailemalla symbolisesti alussa mainitsemaani slogania: perusta paremmalle!

 

Teemu Rahikainen 
Sipti Oy, toimitusjohtaja

 

Voit lukea siptin asiakaslehden täältä