Siptin Asiakaslehti 2022

Vuonna 2013 perustettu Kymen Sipti Oy on kasvanut vakaasti, ja on nykyisin talousalueensa johtava geotekniseen suunnitteluun erikoistunut yritys Kolme vuotta sitten yhtiö osti toimistotiloikseen aiemmin Eagle Group -yhtiön edustuskäytössä olleen huoneiston Kotkan Karhulasta, niin sanotun Älytalon ylimmästä kerroksesta Yhtiössä työskentelee nykyisin yhdeksän henkilöä, minkä lisäksi yhteistyö on tiivistä muiden Sipti-yhtiöiden, kuten Sipti Infran ja erityisesti Sipti Environmentin kanssa Tämä toteutuu käytännössä toimitusjohtaja Verneri Vulkon mukaan esimerkiksi niin, että hankkeiden alkuvaiheessa tulee selvitettäväksi myös se, onko rakennuspaikassa ollut maaperää likaavaa toimintaa Jos on, niin asiakkaan tietoon tuodaan, että Siptillä on osaamista ja resursseja huolehtia myös ympäristögeoteknisestä puolesta Kymen Sipti kasvaa omissa tiloissa Talonrakennuksen geoteknistä osaamista Kymen Siptissä edustaa Verneri Vulkon ja yhtiön kokeneen pohjarakennusasiantuntijan Risto Noreman lisäksi yhtiössä alkuvuodesta 2022 suunnitteluinsinöörinä aloittanut Hanna Lapinkangas ”Aloitin insinööriopintojen jälkeen urani talonrakennesuunnittelijana, mikä tuo näkökulmaa myös pohjarakenteiden suunnitteluun”, hän kertoo Muita tuoreita rekrytointeja yhtiössä ovat suunnitteluinsinöörit Joni Yrjölä ja Anna Hellberg sekä maastomittauksista vastaava Jukka Buddas Hallintopäällikkönä yhtiössä on sen alusta lähtien toiminut Silja Norema, ja vuodesta 2018 suunnitteluinsinööri Annika Lundberg Vesihuoltohankkeiden suunnitteluun erikoistunut Aleksei Kyllenen on niin ikään Kymen Siptin perustajajäseniä Hän toimii myös yhtiön varatoimitusjohtajana Haminan Tervasaari oli aikanaan kaupungin keskeistä satama-aluetta, jossa sittemmin harjoitettiin pitkään sahatoimintaa Noilta ajoilta alueen maaperään oli jäänyt puunkyllästysaineita, joiden jäljiltä kaupunki on jo aiemmin puhdistuttanut maaperän Tämä toimenpide mahdollistaa alueella kaavaillun asuin-, liike- ja palvelurakentamisen ”Teetimme alueelle katusuunnitelmia jo vuonna 2014 Hanke on pitkäkestoinen kokonaisuus, ja tänä vuonna oli oikea aika edetä toteutukseen Tullimakasiininrannan ja Tervasaarenkadun rakentamisessa”, kertoo Haminan kaupungininsinööri Ari Lonka Hän korostaa suunnittelun lähtökohdista muun muassa sitä, että katuja perustettaessa tuli ottaa huomioon merivedenpinnan voimakas vaihtelu ja ennusteet ilmastonmuutoksen vaikutuksista merenpinnan korkeuteen Tästä syystä – Haminan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti – katujen yläpinta sijaitsee yli kahden metrin korkeudella nykyisestä keskivedenpinnasta ja tulevien rakennusten lattiapinta +3,5 metrissä Korkea perustamistaso luonnollisesti johti siihen, että maamassojen paino kasvoi Tämän seurauksena Tullimakasiininrannan katupenkereen merenpuoleista reunaa oli vahvistettava kahdeksan metrin syvyyteen lyödyllä ponttiseinällä Haminan vanha saha-alue ehostui uuteen käyttöön Tervasaaren vanhalle saha-alueelle on tulossa uusi asuinalue, jota varten kaupunki rakennuttaa kunnallistekniikkaa ja uusia katuja Merenrantaan sijoittuvan alueen suunnittelussa tarvittiin geoteknistä ja ympäristögeo- teknistä asiantuntemusta, jota rakennuttaja päätti hankkia Kymen Siptiltä ja Sipti Environmentilta ”Näin saatiin liukupinnan muodostuminen estetyksi”, Kymen Siptin toimitusjohtaja Verneri Vulkko toteaa Molemmat kadut ja niiden rakenteisiin sijoitetun kunnallistekniikan sisältäneen urakan toteutti haminalainen Sakki Oy Keväällä kilpailutetaan hankkeen toinen vaihe Siihen kuuluu asfalttitöitä joiden on määrä käynnistyä heti, kun maa on roudaton ja valmistua heinä-elokuussa 2023 Rakennusjätteestä hyvää pengermateriaalia Tervasaarenkadun ja Tullimakasiininrannan geoteknisessä suunnittelussa tarvittiin myös pilaantuneen maan käsittelyyn sekä maarakennuksen uusiomateriaalien käyttöön liittyvää osaamista Tässä vaiheessa hankkeeseen tuli mukaan myös Sipti Environment ”Katujen kohdalta eli vanhan saha-alueen reuna-alueelta löytyi vielä pitoisuuksiltaan alemmat ohjearvot ylittäviä maamassoja Teimme tätä varten suunnitelmat ja valvoimme niiden toteuttamista”, kertoo Sipti Environmentin projektipäällikkö Roni Järvensivu Sipti Environmentin osuus hankkeessa sisälsi maaperän haitta-ainetutkimukset, pilaantuneiden ja jätepitoisten maiden kunnostussuunnittelu sekä kunnostuksen valvonta Pääurakoitsija Sakki Oy puolestaan hoiti tarvittavat luvitukset betoni- ja tiilipitoisen jätteen hyötykäytöstä katujen rakenteissa Kaikki vanha rakennusjäte saatiin näin hyötykäyttöön teksti VESA TOMPURI kuva ARI HAIMI teksti VESA TOMPURI kuvat ARI HAIMI Vuonna 2013 perustettu Kymen Sipti Oy on kasvanut vakaasti, ja on nykyisin talousalueensa johtava geo- tekniseen suunnitteluun erikoistunut yritys Kuvassa Hanna Lapinkangas (vas ), Aleksei Kyllenen, Verneri Vulkko ja Anna Hellberg Haminan Tervasaareen rakennetaan myös uutta kunnallistekniikkaa Verneri Vulkko (vas ) pitää kohdetta geoteknisesti vaativana 12 Siptisti 13 Siptisti

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=