Siptin Asiakaslehti 2022

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen on suunnitteilla metanolipuhdistamo, jossa käsitellään biotuotetehtaalla sellun tuotannossa muodostuvaa raakametanolia Puhdistusprosessin tuloksena raakametanolista saadaan erilaisten puhdistus- ja erotusprosessien kautta jalostettua, liikennepolttoaineeksi kelpaavaa biometanolia noin 15 000 tonnia vuodessa Äänekosken metanolipuhdistamo on vasta toinen tähän teknologiaan perustuva täyden mittakaavan laitos maailmassa ja ensimmäinen täysin puhdistettua IMPCA-laatua (International Methanol Producers & Consumers Association) tuottava yksikkö Puhdistamon on määrä käynnistyä vuonna 2024 Ennen kuin laitoksen rakentamiseen ja tuotantotoimintaan päästään, hanke on valmisteltava huolella Tähän vaiheeseen sisältyy myös hankkeen ympäristövaikutusten laadun ja laajuuden selvittäminen Sipti Environment saikin marraskuussa 2021 Veolia Services Suomi Oy:ltä toimeksiannon, jossa tarkoituksena oli selvittää, vaatiiko hanke ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen YVA-menettelyn toteuttamista ”Tarkastelimme selvityksessä, onko kyseessä YVA-menettelyä edellyttävä hanke, kuten YVA-lain hankeluettelon mukainen kemianteollisuus, aineiden varastointi tai jätehuolto – sekä sitä, voisiko hankkeesta aiheutua sellaisia merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka edellyttäisivät YVA-menettelyn toteuttamista yksittäistapausharkinnan perusteella Selvityksessä tarvittiin monipuolista teknistä ja ympäristöasiantuntemusta sekä asiaa koskevan lainsäädännön tuntemusta ja tulkintaa Päädyimme perusteellisten selvitysten tuloksena arvioon, ettei YVA-menettelyä hankkeessa tarvita”, kertoo Sipti Environmentin johtava asiantuntija Jari Koivunen Selvitystyön perusteella haettiin Keski-Suomen ELY-keskukselta päätöstä YVA-menettelyn tarpeesta hankkeessa ELY-keskuksen päätös asiassa saatiin helmikuussa 2022 Päätöksen mukaan Äänekosken metanolipuhdistamohanketta varten ei tarvinnut soveltaa YVA-menettelyä Ennen päätöksen tekemistä asiassa oli YVA-lain mukaisesti kuultu kaikkia asianosaisia viranomaisia, muun muassa Äänekosken kaupunkia, Keski-Suomen pelastuslaitosta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesia Lisäksi oli käyty ennakkoneuvottelut hankkeesta vastaavan ja eri viranomaistahojen kesken Kun YVA-menettely oli todettu tässä kohteessa tarpeettomaksi, voitiin käynnistää ympäristöluvan hakuprosessi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa Sipti valmisteli hankkeen ympäristölupahakemuksen yhteistyössä Veolian kanssa, minkä jälkeen lupahakemus laitettiin vireille aluehallintovirastossa helmikuussa 2022 Lupaprosessi kesti perusteellisen taustatyön ja hyvin sujuneen viranomaisyhteistyön ansiosta vain runsaat puoli vuotta ja eteni myönteiseen ympäristölupapäätökseen marraskuussa 2022 Kaiken kaikkiaan YVA- ja ympäristölupaselvitykset saatiin hoidettua sujuvasti ja varsin nopealla aikataululla Veolia Services Suomi Oy:n tekninen johtaja Mikko Bogdanoff pitää Sipti Environmentin panosta YVA-selvityksissä sekä myönteisen ympäristölupapäätöksen saamisessa keskeisenä ”YVA- ja lupapäätökset olivat odotusten mukaisia ja Siptin asiantuntemus myötävaikutti niihin suuresti”, Bogdanoff toteaa Äänekosken metanoli- puhdistamohanke etenee Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen suunniteltu, liikennepolttoaineeksi kelpaavaa biometanolia tuottava Veolia Services Suomi Oy:n metanolipuhdistamo sai marraskuussa 2022 ympäristöluvan Sekä YVA-tarveselvityksen että ympäristölupahakemuksen laatimisesta vastasi Sipti Environment Oy Veolian toimeksiannosta teksti VESA TOMPURI kuva VEOLIA Malmilla työskentelevien viikko alkaa yhteisellä, hyvin vapaamuotoisella Teams-aamukahvilla, jossa polkaistaan viikko käyntiin Osa Malmin siptiläisistä osallistuu kokoukseen etänä, osa taas paikan päällä toimistossa Kahden viikon välein on vuorossa perusteellisempi palaverointi, johon voi osallistua joko paikan päällä tai Teamsin välityksellä Palavereissa seurataan Siptin yhteisiä ja kunkin Sipti- yhtiön omien projektien resursseja ja kuulumisia Tällainen kokoustaminen on tarpeen, sillä siptiläisiä on yhteensä jo runsaat 40, joista Malmilla noin kolmasosa Malmilla työskentelevistä kokenein on Sipti Infralla pari vuotta sitten aloittanut Heikki Sandström ”Täällä on vaativia projekteja, joissa saa antaa parastaan Koskaan ei kuitenkaan tule tunnetta siitä, etteikö projektin tehtävistä selviäisi, kun on osaavia ammattilaisia samassa työpaikassa”, Sandström pohtii Sipti Infralla tietomalliasiantuntijana toimiva maanmittausinsinööri Jimi Koivuoja kertoo puolestaan arvostavansa työyhteisönsä avointa, byrokratiasta vapaata ilmapiiriä ”On etu, kun pystyy tarttumaan asiakkaalta tulevaan toimeksiantoon viivytyksettä Siptin kaltaisessa organisaatiossa näin tapahtuu, eikä viivytyksiä tule Tämä johtuu siitä, että keskustelukumppani Siptillä on usein juuri se henkilö, joka tehtävään tarttuu”, Koivuoja pohtii Vaasassa talonrakennusinsinööriksi valmistunut ja sittemmin ennen kaikkea geotekniikasta ”mystisempänä juttuna” innostunut Tuukka Harsunen puolestaan tuo Sipti Infraan näkemystä rakennesuunnittelun ja geoteknisen suunnittelun yhdistämiseen ”On hienoa päästä kehittymään ammattimaisessa, mutta rennossa ilmapiirissä Otan mielelläni vastuuta muiden tavoin organisaatiossa, jossa vallitsee luottamus toisiin ja kaikki ovat ikään kuin samalla viivalla”, Harsunen toteaa Sipti Infran ja Sipti Environmentin henkilöstössä on tasavahvasti sekä nuoria että kokeneita ammattilaisia Sipti Infrassa korostuu perinteisen, talonrakennukseen ja infrakohteisiin liittyvän geotekniikan osaaminen Ympäristökonsultointiin keskittyvän Sipti Environmentin osaamisalueisiin kuuluva pilaantuneen maan tekniikoiden hallinta täydentää hyvin tätä Ympäristöinsinööriksi Lahden ammattikorkeakoulussa valmistunut Lauri Vallittu pitää niin ikään tärkeänä Siptin eri yhtiöiden asiakkaalle tuomaa synergiaetua ”On tärkeää viestiä asiakkaille kaikista niistä palveluista, joita meillä on”, hän arvioi ja kehuu työpaikkansa tunnelmaa Malmilla on hyvä meininki Sipti Infran ja Sipti Environmentin yhteisissä tiloissa Helsingin Malmilla annetaan ja otetaan vastuuta Työilmapiiri on kuitenkin kaukana ryppy- otsaisuudesta – ja tulosta syntyy teksti VESA TOMPURI kuva MARGIT LINDHOLM Jimi Koivuoja (vas ), Lauri Kortelainen, Roni Järvensivu, Heikki Sandström, Lauri Vallittu, Petra Pihlainen ja Elias Bentayeb työskentelevät mielellään yhteisössä, jossa kaikki tuntevat toisensa ja tekevät töitä vastuunsa tuntien, mutta rennolla asenteella Siptin työpanos on edesauttanut Äänekosken metanolipuhdistuslaitoshankkeen ripeää etenemistä 17 Siptisti 16 Siptisti

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk2NzY=